සරාගී කාන්තාවන් දැල් ඉහළ ඉණ ඉලාස්ටික් ෂර් පුළුල් කකුල් කලිසම්

නිෂ්පාදන කේතය: 25528285-black-s

ලබා ගත හැකි:ගබඩාවේ ඇත

ලබා ගත හැකි විකල්ප

වෙළඳ නාමය නම: තෙෆවුන්ඩ්
ආදර්ශ අංකය: කලිසම් සහ කැප්රිස්
ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර්
විලාසය: අනියම්
දිග: මුළු දිග
සැරසිලි: ලේස්
රෙදි වර්ගය: බ්රීෆ්ලොත්
Fit වර්ගය: බුරුල්
රටා වර්ගය: ඝණ
ඉදිරිපස ස්ලයිඩය: පැතලි
වසා දැමීම වර්ගය: ප්රත්යාස්ථ වේදිකාව
Waist වර්ගය: අධි
පෑන් ස්ටයිල්: පුළුල් කකුල් පෑන්ට්ස්
ප්රභව ස්ථානය: චීනය (පකිස්තානය)
ලිංගය: කාන්තා

රූප
රූප