සරාගී v-neck කාන්තාවන් ගොතන ලද රෝස පැහැති ඇඳුම අලංකාර දෙබිඩි පිතිකරණ අත් ආවරණ ස්ෙවටර් සාදයක් කාන්තා බොඩිකොන් මිඩි ඇඳුම්

නිෂ්පාදන කේතය: 28373931-blue-l

ලබා ගත හැකි:ගබඩාවේ ඇත

ලබා ගත හැකි විකල්ප

වෙළඳ නාමය නම: බෙරිගෝ
ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර්
ද්රව්ය: විස්කෝස්
ආදර්ශ අංකය: S19DR2762
සැරසිලි: NONE
සමය: සරත් සෘතුවේ
Waistline: අධිරාජ්යය
විලාසය: සීකි සහ සමාජය
සිල්වර්: ෂීට්
Sleeve දිග (cm): පූර්ණ
රටා වර්ගය: ඝණ
Neckline: V-නෙක්
ස්නැමිල් ස්ටීව්: Batwing Sleeve
ඇඳුම් දිග: දණහිස් දිග

රූප
රූප