බොහීමියානු කාන්තා ගිම්හාන ඇඳුම මල් බෝහෝ ඇඳුම් උරහිසෙන් ඉවතට

විකුණුම් මිල $32.04 නිත්ය මිල $53.40

නාවික ගණනය කර ඇත.

වෙළඳ නාමය නම: ලොස්කි
ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර්
සැරසිලි: ඩේව්ඩ්
Waistline: අධිරාජ්යය
සිල්වර්: ඒ-ලයින්
Sleeve දිග (cm): මැණික් කටුව
රටා වර්ගය: මුද්රණය
ස්නැමිල් ස්ටීව්: උරහිසෙන් එළියට ගන්න
ආදර්ශ අංකය: SH-L020
සමය: ගිම්හානය
විලාසය: අනියම්
ලිංගය: කාන්තා
Neckline: බෙල්ල කපා දමන්න
ඇඳුම් දිග: වළලු-දිග


මෙම නිෂ්පාදනය මිලදී ගත් අය ද මිල දී ගත්හ