මල් මුද්‍රණය ලිහිල් වෙරළ ගිම්හාන ඇඳුම වර්ණ හයක් අනියම් කාන්තා ඇඳුම ප්ලස් ප්‍රමාණය S-5XL

විකුණුම් මිල $25.36 නිත්ය මිල $44.38

නාවික ගණනය කර ඇත.

වෙළඳ නාමය නම: YL
ද්රව්ය: පොලියෙස්ටර්
ද්රව්ය: ස්පාන්ඩෙක්
සැරසිලි: NONE
Waistline: ස්වාභාවික
සිල්වර්: කෙලින්ම
Sleeve දිග (cm): සිනිඳු
රටා වර්ගය: මුද්රණය
ස්නැමිල් ස්ටීව්: නිත්යයි
ආදර්ශ අංකය: සමර් ඔෆ්
සමය: ගිම්හානය
විලාසය: අනියම්
ලිංගය: කාන්තා
Neckline: O-නෙක්
ඇඳුම් දිග: ඉහළට කෙලින්, මිනි


මෙම නිෂ්පාදනය මිලදී ගත් අය ද මිල දී ගත්හ