සුඛෝපභෝගී ක්වාර්ට්ස් කාන්තා විලාසිතා වළලු අත් ඔරලෝසු තෑගි

විකුණුම් මිල $8.50 නිත්ය මිල $11.90

නාවික ගණනය කර ඇත.

තූර්ය වාදක පළල: 20mm
ව්යාපාරය: තිරුවානා
තූර්ය වාදක ද්රව්ය වර්ගය: සම්
නඩුව හැඩය: වටයේ
ජල ප්රතිරෝධය ගැඹුර: ජලයට ඔරොත්තු නොදේ
නඩුව ඝනකම: 10mm
කවුළු ද්රව්ය වර්ගය ඩයල්: Hardlex
විෂ්කම්භය ඩයල්: 40mm
ආදර්ශ අංකය: 8A01
විලාසය: විලාසිතා සහ අනියම්
සන්ධාරය වර්ගය: ගාංචුව
තූර්ය වාදක දිග: 24cm
වෙළඳ නාමය නම: shshd
විශේෂ ලක්ෂණ: නැහැ
පෙට්ටි සහ ෙක්ස් වර්ග: පැකේජයක්
නඩුව ද්රව්ය: මල නොකන වානේ


මෙම නිෂ්පාදනය මිලදී ගත් අය ද මිල දී ගත්හ